Prada Mandala

PRADA MANDALA
The Essence of Life and Style


Ploy Chariyaves x Chai-Anan Samudavanija

PRADA MANDALA | พุทธะในปราด้า
The Essence of Life and Style
พลอย จริยะเวช x ชัยอนันต์ สมุทวณิช
–––––––––––––––––––––––––––––––

สไตล์คือลีลาภายนอกของการเคลื่อนไหว
หากแก่นสาระที่แท้กลับคือพุทธะที่ดำรงอยู่ภายใน
ในปราด้า มีพุทธะ – ในพุทธะ มีปราด้า
.
พลอย จริยะเวช ถ่ายทอดแก่นของสไตล์
จากประสบการณ์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
ชัยอนันต์ สมุทวณิช ถ่ายทอดสาระของชีวิตและวิธีคิด
สะท้อนเส้นทางสู่การเป็นราชบัณฑิตและนักคิด
นี่คือหนังสือเล่มสำคัญที่พ่อลูกร่วมงานกัน
เป็นงานสร้างสรรค์อย่างละเมียดละไม
และกลายเป็นงานคลาสสิกทันที

เป็นหนังสือดีที่น่าสะสม ทั้งสวยงามและทรงคุณค่า
เป็นผลงานของวันเวลาแห่งชีวิต

–––––––––––––––––––––––––––––––

พลอย จริยะเวช
นักเขียนผู้ได้รับฉายาว่า ‘เจ้าแม่ไลฟ์สไตล์เมืองไทย’
ควงคู่บิดา ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต
ผู้ได้รับการขนานนามว่า ‘เจ้าพ่อรัฐศาสตร์เมืองไทย’
ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่
โดยการผสมผสานความรู้ข้ามศาสตร์
ตั้งแต่สไตล์ แฟชั่น คอนเส็ปต์ ไปจนถึงเรื่องจิตและวิธีคิด
ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันโดย StudiOPEN
จนกลายมาเป็นหนังสือสื่อลีลาและสาระชื่อ
พุทธะในปราด้า หรือ Prada Mandala
อันบอกถึง ‘แก่นของชีวิตและวิถีแห่งสไตล์’
หรือ ‘Essence of Life and Style’

ทั้งเล่มอัดแน่นด้วยภาพประกอบมากมาย
ผลงานจากปลายพู่กันของ พลอย จริยะเวช
และภาพถ่ายกระดาษโน้ต สมุดบันทึก
ต้นฉบับลายมือ และของใช้ส่วนตัว
ที่สะท้อนวิธีการทำงานของ ชัยอนันต์ สุมทวณิช
อันจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านอย่างมากมาย
พร้อมปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์
โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ซึ่งจะดึงความปรารถนาดีของพ่อที่มีต่อลูกสาว
ผ่านเรื่องราวโลดโผนในชีวิต
ที่ไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาก่อน
.
นี่คือผลงานที่สะท้อนการทำงานอยู่ครึ่งค่อนปี
จนเกิดเป็นวิธีการสร้างสรรค์หนังสือใหม่
ที่ต้องอาศัยความรัก ความรู้จัก ความทุ่มเท
จนเกิดเป็นความเข้าใจ และนี่คือหนังสือ
ที่ถือเป็นงานคลาสสิกทันทีที่ออกวางจำหน่าย

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRADA MANDALA | พุทธะในปราด้า
พลอย จริยะเวช x ชัยอนันต์ สมุทวณิช

Concept Design: StudiOPEN
จำนวนหน้า: 384 หน้า (พิมพ์ 4 สีตลอดทั้งเล่ม)

ฉบับปกอ่อนพิมพ์บนกระดาษ
พื้นผิวแคนวาสคุณภาพสูงนำเข้าจากญี่ปุ่น
พิมพ์ทองสวยหรู